Cân điện tử mini theo dõi sức khỏe - Alpha Store

Cân điện tử mini theo dõi sức khỏe

180.000

 

  • Giới hạn cân: 180kg
  • Trọng lượng khởi điểm: 7kg
  • Nguồn điện: pin lithium – 3V
  • Kích thước: 26*26cm
  • Đơn vị: kg
  • Tự động tắt: 8s
  • Hiển thị điện áp thấp: “Lo”
  • Hiển thị lỗi: “Err”
  • Hiển thị thừa cân: “O-Ld”

 

 

 

 

Call Now

Hotline: 0398193353